Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2019
24 °C 17 °C
utorok 18. 6. 26/16 °C
streda 19. 6. 27/18 °C
štvrtok 20. 6. 25/17 °C

Napíšte nám

l

 

Ochrana osobných údajov - dokumentácia

osobné údaje

 

tu ku stiahnutiu

Vývoz

TKO

Vývoz TKO

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dôležité telefónne čísla

l

 

Autobusové spojeniaautobusové spojenia

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Daň z nehnuteľností

bytový dom

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do           31. januára.

Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k             1. januáru zdaňovacieho obdobia.

  • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
  • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.
  • Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 
  • Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. 
  • Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Čiastkové priznanie

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára a v ďalšom období sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z nehnuteľností. 

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. 

V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie.

Daň z nehnuteľnosti

Odhlásenie psa z evidencie

Evidenčný list psa

Oznamovacia povinnosť TKO

Potvrdenie o podaní priznania

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Žiadosť o odpustenie zníženie poplatku

Žiadosť o vrátenie preplatku

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska

Čestné vyhlásenie o veku stavby a pridelení súp. čísla

Potvrdenie o podaní priznania

Poučenie na vyplnenie priznania

Čestné vyhlásenie                         

Splnomocnenie       

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu obce                     

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

Návrh na kolaudáciu stavby                     

Návrh na predčasné užívanie stavby

Ohlasenie drobnej stavby

Ohlasenie stavebných úprav

Ohlasenie udržiavacích prác

Žiadosť o odpustenie-zníženie poplatku

Žiadosť o určenie súpisného - orientačného čísla

Žiadosť o zrušenie súpisného - orientačného čísla

Žiadosť o vydanie potrvdenia pre stavbu postavenú do roku 1976

Čestné vyhlásenie k žiadosti o veku stavby pred rokom 1976

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predlženie lehoty na dokončenie stavby

Žiadosť o predlženie lehoty výstavby

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie povolenia zmenu užívania stavby

SHR

Vyhlásenie stavebného dozoru

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby MZZO