Obec Banské
ObecBanské

Zápis detí do MŠ

                Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

V čase od 30.apríla 2020 do 31.mája 2020 sa môžu podávať žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok . Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Vzor žiadosti, potrebné údaje:

 

Žiadosť

na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa  ........................................................................................................

Dátum a miesto   narodenia.........................................................................................................

Rodné číslo....................................................... zdravotná poisťovňa .........................................

Bydlisko, č.d.................................................................................................................................

Meno a priezvisko otca.............................................................., č. telefónu...............................

Meno a priezvisko matky..........................................................,č.telefónu...................................

Forma výchovy a vzdelávania/celodenná, poldenná/  .................................................................

Záväzný dátum nástupu dieťaťa do materskej školy....................................................................

Súčasne sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle § 28 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so VZN obce č. 5/2015 sumou 3 Eur 50 centov mesačne.

 

Dátum:............................................................   

 

Žiadosti zasielať elektronicky v čase od 30.apríla 2020 do 31.mája 2020 na  adresu školy:

msbanske@azet.sk.

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa  je potrebné doručiť najneskôr do 23. júna 2020 v tlačenej podobe. Miesto a čas odovzdávania potvrdení bude podľa situácie ohľadom COVID-u-19. Po tomto dátume bude riaditeľka vydávať rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ, ak dovtedy nepriložia rodičia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

 

 

 

Vyjadrenie  lekára o zdravotnom stave dieťa

 

Vyjadrenie  lekára o zdravotnom stave dieťa podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

Dieťa:  je spôsobilé navštevovať materskú školu

            nie je  spôsobilé navštevovať materskú školu

 Údaje o povinnom očkovaní, závažné ochorenia, alergie, ochorenie obmedzujúce pobyt dieťaťa  v kolektíve, ochorenie obmedzujúce iné deti v kolektíve: 

 

....................................................................................................................................................

 

Dátum:...............................................................Pečiatka a podpis lekára...................................

 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Napíšte nám

l

GDPR - dokumentácia

Ochrana osobných údajov - dokumentácia

osobné údaje

https://ppprotect.sk/dokument/obec-banske/

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dôležité telefónne čísla

l

Autobusové spojenia

Autobusové spojeniaautobusové spojenia

Liturgické oznamy

1

1

Dejiny obce

Dejiny obce Banské

Dejiny obce Banské

Brožúra - Banské 2010

Brožúra

BANSKÉ 2010

Brožúra

Slánske vrchy

Čaro slánskych vrchov

Slanske vrchy

Naturpack

NATUR-PACK, a. s.

Facebook

 

Facebook

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
1397Prvá písomná zmienka
MŠ a ZŠ
Urbár
Hasiči
1823Počet obyvateľov
Športový klub