Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 3. 2019
10 °C 1 °C
štvrtok 21. 3. 13/-2 °C
piatok 22. 3. 16/0 °C
sobota 23. 3. 18/5 °C

Napíšte nám

l

 

Ochrana osobných údajov - dokumentácia

osobné údaje

 

tu ku stiahnutiu

Vývoz

TKO

Vývoz TKO

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dôležité telefónne čísla

l

 

Autobusové spojeniaautobusové spojenia

#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte  na stránkach obce Banské       

Príhovor starostu

Vážení spoluobčania,      

 

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril z tohto miesta:

Známy grécky filozof Herakleitos povedal „Panta rei – všetko plynie“.  Azda niet príznačnejšej chvíle na vyslovenie tejto myšlienky ako práve teraz – na prahu nového kalendárneho roka. Vstupujeme doň s vierou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Tieto dni si viac ako kedykoľvek predtým navzájom prajeme šťastie, spokojnosť, radosť a pohodu v rodinnom kruhu. Vrúcne stisky rúk na uliciach, pracoviskách, v školách, v našich príbytkoch sú len doznievaním vianočnej atmosféry. Kým Vianoce sa nám už tradične spájajú s pokojom a pohodou. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.

V novembri minulého roku sa uskutočnili komunálne voľby. Dali ste mi dôveru a zvolili za starostu obce, za čo Vám úprimne ďakujem .Poznáme mená nových alebo staronových poslancov OcZ, ktorí prevzali svoj mandát v presvedčení, že spoločne urobíme všetko preto, aby bola naša obec krajšia a jej občania spokojnejší.

Aj samotná obec počas uplynulých rokov prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že aj vy občania ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, Vášho života v obci. Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkam na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom som presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami podarí.

Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.

 

Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, najmä môjmu predchodcovi p. Štefanovi Petruňovi a poslancom OcZ, i tým, ktorí sa v uplynulom  volebnom období,  čo i len najmenším spôsobom pričinili o rozvoj a zveľadenie našej obce a prispeli k obohateniu jej duchovného, kultúrneho, športového i materiálneho života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.

Mojím osobným predsavzatím v práci starostu je neustála spolupráca s občanmi obce. Vždy si budem vážiť dobré a povzbudivé rady občanov, vašu podporu, spoluprácu, ochotu i toleranciu. Nájsť správnu cestu si ale vyžaduje prijať veľa kompromisov, umenie presvedčiť sa navzájom o správnosti krokov a prijať spoločne správne rozhodnutia, posúdiť vopred dôsledok svojho konania a vedieť niesť aj zodpovednosť.

Som presvedčený, že spoločne  s vami sa nám v samospráve našej obce podarí túto neľahkú úlohu správne realizovať v prospech nás všetkých.

Úprimne vám želám a prajem Vám, aj s poslancami obecného zastupiteľstva viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia, pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote a nech nám Pán Boh dá hojné milosti, aby sme verne a horlivo žili svoje životy a vykonali tak spolu veľa dobrého pre našu obec i nás.

 

  Na mnohaja i blahaja lita!

                 

l

Adresa

Obecný úrad Banské
Banské 320
09412 Vranov nad Topľou

IČO: 00332259

DIČ: 2020640864

e-mail: obecbanske@wmx.sk
Telefón: 0574880482

mobil:  0918869168 - starosta

stanislav.malos@banske.dcom.sk
Fax: 0574880482
web: www.obecbanske.sk

 

  Obec Banské leží v krásnom prostredí strednej časti Slanských vrchov na výmere 2896 ha, vo vzdialenosti 15 km od okresného mesta Vranov nad Topľou. Stred obce sa nachádza vo výške 326 m. n. m.

    Názov obce vznikal z bohatej banskej činnosti a postupne sa menil z Banyapathaka allas Wyuagas v roku 1384 od kedy je aj prvá písomná zmienka o obci Banské. V roku 1471 sa názov zmenil na Kwsbanyapathaka,  v roku1773 po maďarsky Banszka.  

    Bola tu bohatá banská i pracovná činnosť o čom svedčí aj to, že v roku 1715 boli v Banskom 2 mlyny a 41 domácností. V roku 1787 tu už bolo 80 domov a 608 obyvateľov, ktorí sa zaoberali kolárstvom, kováčstvom, tkáčstvom, ťažbou dreva a pálením uhlia.

 

Zvony nad krajinou - nedeľa 12.04.2015

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1709/191926

 

 

Úradné hodiny: 

 

Pondelok:

07:30 – 12:00

12:30 - 15:30

Utorok:

07:30 – 12:00

12:30 - 15:30

Streda:

07:30 – 12:00

12:30 - 17:00

Štvrtok:

07:30 – 12:00

nestránkový deň

12:30 - 15:30

Piatok:

07:30 – 13:00

 

 

Od 12:00 do 12:30 obedňajšia prestávka

 

 

Aktuality

Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020 

POH 2016 - 2020

 

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov

 

URSO Oznam 

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA URSO -pitná

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA -odpadová

 

OBECNÁ BUDOVA

Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy - Banské

 

Vianočný pozdrav

V nedeľu 28.10.2018 sa konal už 10.ročník behu do vrchu Banské - Mláky. Všetko sa začalo o 12:10 hod., keď na trať sa postavili tí najmenší do 3 rokov a na trati 80 m si zmerali svoje bežecké sily v doprovode rodičov. Následne pokračovalo zápolenie v šestnástich detských kategóriách, v ktorých bol ocenený každý bežec sladkou odmenou. Dovedna sa postavilo 75 detí  ktoré podali výborne bežecké výkony.

                                                                                                                                                                   výsledky

Obec dostala protipovodňový vozík

Dňa 17.09.2018 si od ministerky vnútra SR Denisy Sakovej prevzali zástupcovia mestských a obecných úradov  a hasičských zborov obcí protipovodňové prívesné vozíky. Slávnostné odovzdávanie prebehlo v Humennom.

Za obec Banské sa preberania zúčastnil starosta obce a členovia DHZ.

                                                                                        čítaj viac

 

OZNAM

 

  • - ak z technických dôvodov nebude možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu       zdrojových  registroch bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je  v zmysle ustanovenia § 1 ods. 6 zákona proti byrokracii   oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie výpisu listu vlastníctva v listinnej podobe
  • - listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní
  • - údaje uvedené vo výpise z listu vlastníctva musia byť aktuálne a platné

                

                                                      

Aj naša obec sa môže pochváliť novým multifunkčným ihriskom, ktoré sme slávnostne odovzdali do prevádzky v sobotu 04. augusta 2018.                                                                                                                                                            pozri foto

 

Obci bola poskytnutá dotácia z MV SR na realizáciu projektu na stavbu "Kamerový systém pre obec Banské" vo výške 10.000,- Eur.

 

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP č. 2018/EŠIF/6179-24 zo dňa 04.04.2018

žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) pre projekt „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY – BANSKÉ“

                                                               schvaľuje

s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 121 361,54 Eur (slovom: jednostodvadsaťjedentisíctristošesťdesiatjeden eur päťdesiatštyri centov), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 127 748,99 Eur (slovom: jednostodvadsaťsedemtisíc sedemstoštyridsaťosem eur deväťdesiatdeväť centov).

                                                                                                         Rozhodnutie,príloha

                                                                                                                                                                                                            

                                                             

Obec Banské realizuje projekt: "Miestna občianska poriadková služba v obci Banské"

                                                                                                               plagát 

                                                                                       

                                

16.11.2017 sa stretli jubilujúci občania našej obce na slávnostnom posedení so starostom obce.                                                                                                                          pozri foto

                                                                                                           

    oznamOZNAM

Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva v Prešove oznamuje, že zubno-lekárska služba prvej pomoci pre pacientov vranovského okresu bude od 1.9.2017 vykonávaná u poskytovateľa BIOS s.r.o., Humenné (Ul. 1.mája 21, budova polikliniky, vchod zboku), ktorý je k tomu oprávnený na základe vydaného povolenia pre prevádzkovanie lekárskej služby prvej pomoci.

LSPP sa bude vykonávať v ordinačných hodinách:

Pondelok – Piatok 16:30 – 18:00 hod.

Sobota – Nedeľa a počas sviatkov 8:00 – 12:00 hod.

Viac informácií získate na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja

                                                                                                               

                                   

                                                                                       

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku.                                                                                                     

Dňa 7.decembra 2015 bola vyhlásená výzva s kódom  OPKZP-PO4-SC431-2015-6  na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Operačného programu Kvalita životného prostredia. Dňa 15.3.2016 obcou Banské bola doručená  Žiadosť  o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP  bola zaregistrovaná v ITMS2014 pod kódom NFP310040A542 zo dňa 16.3.2016. Zmluva o poskytnutí NFP  uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP zo dňa 16.12.2016  

                                                                                                                                                                             

Názov projektu : Zníženie energetickej náročnosti budovy MŚ  v Banskom       

Celková výška oprávnených výdavkov:                              331 804,91EUR                                             

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR:               95 %

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:     315 214,66 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa:     5%                                                                                                      

                                                                                          16 559,25 EUR

Celková dĺžka projektu:                                                      21 mesiacov

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu:                     04/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu:                  12/2018

   

                                                                                                                                                    

Dohoda o domácom kompostovaní

Cieľom dohody o domácom kompostovaní je zabezpečenie domáceho využitia biologicky rozložiteľných odpadov, vznikajúcich z činnosti domácnosti.

                                                                                                                         dohoda

 

Vážení občania,

s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov si vás dovoľujeme aj takouto formou upozorniť na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen v obci, ale aj  mimo nej.

V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle spomínaného zákona bloková pokuta až do výšky 50 eur.

Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.