Obec Banské
ObecBanské

ZŠ Banské

Základná škola     

Škola je dielňou ľudskosti.
J. A. Komenský

Naša škola sa nachádza v prekrásnom údolí Slanských vrchov. Nádherná príroda v každom ročnom období je tým miestom, ktoré sa ponúka našim žiakom, kde by mohli zmysluplne tráviť voľný čas. Sme vidiecka škola s 1. – 4. ročníkom. Počet žiakov v našej škole každoročne stúpa.

Od 01.09.2010 sa vyučuje v rekonštruovanej základnej škole v jednozmennej prevádzke. Zariadenia pre pohybovú kultúru bolo odovzdané do užívanie 12.02.2010.

Z HISTÓRIE

Podľa ústneho podania bola škola v obci založená v polovici 18. storočia pod názvom "Gréckokatolícka ľudová škola". Do roku 1910 sa vyučovalo v starej škole. Po zbúraní starej sa postavila nová vyhovujúca vtedajším podmienkam obce.

6. marca 1945 Gréckokatolícka škola prechádza do rúk MNV v Banskom. V tom istom roku na základe zápisu je v škole 22 žiakov ruskej národnosti, preto bola v obci zriadená ruská škola. Do slovenskej školy bolo zapísaných 92 žiakov. V obci boli dve riaditeľstvá, jedno pre slovenskú a druhé pre ruskú školu.

Škola ako aj školská dokumentácia bola počas vojny takmer zničená. Vyučovalo sa v súkromných domoch až dovtedy, kým sa škola neopravila. Po oprave aj tak nepostačovala potrebám obce, a tak sa začalo s výstavbou novej školy (5-triedna), do ktorej sa žiaci presťahovali 13. – 15. februára 1971. Pri stúpajúcom počte žiakov ani táto škola nepostačovala potrebám obce, a tak sa pristupilo k rekonštrukcii a nadstavbe základnej školy  z fondov EU. Slavnostné otvorenie základnej školy sa uskutočnilo  02.09.2010.

SÚČASNOSŤ:

V školskom roku 2014/20015 má škola 115 žiakov, pričom z celkového počtu je 11 žiakov integrovaných, 93 žiakov zo sociálne nevýhodneného prostredia. Vyučuje sa v 9 triedach. V škole pracuje 10 pedagogických pracovníkov, 1 vychovávateľka ŠK, 1 asistentka učiteľa, 1 asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným postihnutím, 2 asistentky učiteľa pre žiakov MRK, štyria prevádzkoví pracovníci a štyri pracovníčky ŠJ, ktorej zriaďovateľom tak ako aj základnej školy je obec Banské.

Hlavné úlohy školy:

Škola je zameraná na získanie základného vzdelania ako aj príprave na život, preto ako hlavé úlohy sú:

  1. kvalitne vypracovať a realizovať ŠkVP ISCED 1 pre 1. až 4. ročník so zachovaním zvolenej profilácie školy,
  2. vyučovanie cudzieho jazyka v 1. a 2. ročníku zábavnou formou na hodinách ZBN a v 3. a 4. ročníku na hodinách ANJ,
  3. príprava žiakov na plynulý prechod do spádových škôl,
  4. dostatočné množstvo kvalitných krúžkov pre mimoškolskú činnosť

Naša škola poskytuje program primárneho vzdelávania (I. stupňa ZŠ), ktorej cieľom je zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania a rodinného prostredia na školské vzdelávanie, prihliadajúc na osobný intelekt žiaka.


Naša škola je zapojená do projektov:

  • Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdlávacie predmety ITMS
  • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít  MRK
  • Zdravá škola
  • Európa v škole
  • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

V dnešnom uponáhľanom svete sme sa zamerali na rozvoj čitateľskej zručnosti, vybudovanie pozitívneho vzťahu k literatúre a upevňovaniu čitateľských návykov.

Taktiež podporujeme rozvoj jazykových zručnosti žiakov v anglickom jazyku. Našim snažením je zvyšovať počítačovu a čitateľskú gramotnosť a využívať IKT na spestrenie vyučovania. Prostredníctvom hodín regionálnej výchovy priblížovať žiakom hodnoty a tradície predkov žijúcich v obci Banské. Nemalú pozornosť venujeme žiakom s poruchami učenia, správania sa a s mentálnym postihnutím.

Všetky vytýčené úlohy sa realizujú vo vyučovacom procese, v krúžkovej činnosti a mimoškolských aktivitách v rámci projektov poriadaných školou a obcou. V škole je vytvorených  13 krúžkov, do ktorých sú zapojení všetci žiaci našej školy.
Veľkú pozornosť venujeme environmentálnej výchove. Celá škola je už niekoľko rokov zapojená do skrášľovania okolia školy, ochrany vtáctva cez zimu.

Spestrením každodennej práce počas celého školského roka bývajú rôzne podujatia ako napríklad besedy, súťaže, divadelné predstavenia, karneval a školský výlet. Zaujímavá je aj výstavka ovocia a zeleniny, ochutnávka šalátov v dňoch zdravej výživy ochutnávka mlieka a mliečnych výrobkov na deň mlieka, príprava pozdravov a programu starším občanom počas mesiaca októbra. Veľmi vydarenými akciami boli: "Týždeň otvorenej školy" a Európsky deň rodičov a škôl".

Každoročne prispievame na fond pre nevidiacich žiakov v Levoči. Naša škola je držiteľkou certifikátu „Zdravá škola".

 

riaditeľka ZŠ
Mgr. Daniela Olejarová
 
Správa o výsledkoch a podmienkach  výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Banské
 
 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Aktuálne počasie

dnes, sobota 7. 12. 2019
0 °C -3 °C
nedeľa 8. 12. 3/0 °C
pondelok 9. 12. 2/2 °C
utorok 10. 12. 3/0 °C

Napíšte nám

l

Ochrana osobných údajov - dokumentácia

osobné údaje

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dôležité telefónne čísla

l

Autobusové spojeniaautobusové spojenia

Liturgické oznamy

Faktúry

l

Dejiny obce Banské

Dejiny obce Banské

Brožúra

BANSKÉ 2010

Brožúra

Čaro slánskych vrchov

Slanske vrchy

NATUR-PACK, a. s.

Facebook

Oficiálna stránka obce na FB
https://sk-sk.facebook.com/obecbanske

Facebook

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Vývoz odpadu

tu ku stiahnutiu

Vývoz

TKO

Vývoz TKO

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
1397Prvá písomná zmienka
MŠ a ZŠ
Urbár
Hasiči
1823Počet obyvateľov
Športový klub