Menu
Obec Banské
ObecBanské

Aktuality

 

0

POS Banské info web po ukončeni (003)

 

Od 1.9.2023 sa v MŠ Banské realizuje projekt - "Podpora pomáhajúcich profesií 3 - POP 3".

​​národný projekt POP III.

Publicita - vybavenie kultúrneho domu zvukovou technikou

Publicita Banské - plagát.pdf (332.78 kB)

Publicita obec Banské

POS informácie o projekte v obci Banské 

Publicita Podpora OS a Pokračovanie MOPS v obci BanskéPublicita MOP a OS v obci Banské

Publicita fasáda obecného úradu

Publicita obec Banské

Publicita MŠ obec Banské 

Publicita obec Banské

NP BDP plagát

JPU

1

o

Názov projektu: Vybavenie kuchyne obecného úradu

Prijímateľ podpory: Obec Banské

Výška dotácie: 4.000€

Projekt je podporený z rozpočtu PSK

 

 

 

 

Názov projektu: Oprava oplotenia priestranstva pri pri budove kultúrneho domu a ďalšej obecnej budovy. 

Prijímateľ podpory: Obec Banské

Výška dotácie: 1.000€

Projekt je podporený z rozpočtu PSK

 

 

 

 

1

 

 

Projekt podporený z PSK 

1

 

1234

 

5Uznesenie vlády SR -nudzovy stav 25.11.2021

Vyhlaska_261-UVZ-SR-zakaz-hromadnych-podujati-od-25.11.2021.

Vyhlaska_262-UVZ-SR-prekrytie-dychacich-ciest-od-25.11.2021.

Vyhlaska_263-UVZ-SR-k-obmedzeniam-prevadzok-od-25.11.2021.

Vyhlaska_264-UVZ-SR-vstup-zamestnancov-na-pracovisko-zamestnavatela-od-29.11.2021.

 

Miestna/regionálna samospráva a petičný výbor zvoláva

👉 VEREJNÉ PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE !!! 👈

za záchranu akútnej nemocnice vo Vranove nad Topľou

PIATOK – 10. september 2021 o 16.00 h

pred Mestským domom kultúry

🔸 Obyvatelia okresu Vranov n.T. príďte v piatok 10.9. o 16.00 hod. pred MsDK vo Vranove nad Topľou vyjadriť jasné NIE pripravovanej optimalizácii nemocníc, ktorej súčasťou má byť zrušenie akútnej nemocnice vo Vranove nad Topľou.

Dôvody !!!

* 3. najväčší okres PSK

* 80.000 obyvateľov

* 1.100 pôrodov ročne

* preinvestovaných v posledných rokoch 10,4 miliónov €

* rok 2021 – rozšírenie a modernizácia urgentného príjmu za 4,1 mil. €

* región v „trojuholníku smrti“ zamorený PCB látkymi a inými environmentálnymi záťažmi

* veľká rozloha okresu – dojazd záchraniek k/s pacientom z/do nemocnice sa značne predĺži

* dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa namiesto priblíženia – vzdiali‼

⚠ZRUŠENIE AKÚTNEJ NEMOCNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU JE VEĽMI VÁŽNA VEC A BYTOSTNE SA DOTKNE VŠETKÝCH NÁS, KTORÍ V TOMTO OKRESE ŽIJEME A CHCEME ŽIŤ AJ V BUDÚCNOSTI.

1

Online petíciu nájdete na: 

https://www.peticie.com/signatures/peticia_za_zachovanie_akutnej_nemocnice_v_okrese_vranov_nad_topou/start/132

 

 

 

Všeobecné obmedzenia kapacity podľa COVID automatu platné od 16.08.2021

1

1

 

1

 

 

 

 

12.-14. August 2021
Slávnostný štart 13. Augusta o 18 hodine v centre mesta pred AOC.

1

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Učiteľ MŠ 1 PM

Pedagogický asistent v ZŠ  2 PM 

 

OZNAM  - Caffe bar Poľana

1

Týmto Vám oznamujeme, že  od 4.6.2021 si môžete pochutnať v našom bare Caffe bar Poľana Banské.

Otváracia doba:

Pondelok – ZATVORENÉ

Utorok – 15:00  – 22:00

Streda – 15:00 – 22:00

Štvrtok - ZATVORENÉ

Piatok – 14:00 – 24:00

Sobota – 15:00 – 24:00

Nedeľa – 15:00 – 21:00

1

21

1

11 www.scitanie.sk

SČÍTANIE  OBYVATEĽOV 2021

 

Vážení obyvatelia,

Slovenská republika po prvýkrát vo svojej histórii uskutočňuje elektronické sčítanie obyvateľov. Splnenie si sčítacej povinnosti je výnimočná príležitosť prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii, ako aj životných podmienkach obyvateľov našej krajiny.

Prosíme Vás, aby ste formulár pre sčítanie obyvateľov vyplnili správne a pravdivo.

 • Vyplnenie formulára Vám zaberie asi 10 — 15 minút.
 • Zadávajte údaje, ktoré boli aktuálne k 1. januáru 2021.

Bližšie informácie a postup AKO SA SČÍTAŤ ???

www.scitanie.sk

KEDY SA SČÍTAŤ SAMOSTATNE ???

15. 2. 2021 – 31. 3. 2021

Posun termínu asistovaného sčítania

" Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe  rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých občanov. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

 Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou  svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou - OBECNÝ ÚRAD, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

SODB 2021

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa  a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020  na piatok 1.januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15.februára 2021 do 31.marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie šesť kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Po prvý krát výlučne elektronicky - sám, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou.

Kto sa sčítava?

Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalýprechodný alebo tolerovaný pobyt.

Aké údaje sa uvádzajú?

Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia vašej privátnej zóny.

Sčítanie pomocou asistenta na obecnom úrade Banské

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility), teda počas prvých 2 týždňov doby sčítania zavolá na obec alebo call centrum.

11

 

SODB 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 

1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Štatistický úrad SR v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Doba sčítania domov a bytov trvá 255 dní.  Toto sčítanie sa robí elektronickou formou pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov, ktorý bude mať obec k dispozícii počas celej doby sčítania. Sčítaním domov a bytov sú podľa zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov poverené obce SR. Povinnými osobami pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára sú výlučne obec a osoba vykonávajúca správu bytového domu. Sčítanie obyvateľov,domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním.

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch.

Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané garáže, obývané  neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.

Podľa § 9 zákona č. 223/2019 Z. z. obec vykoná sčítanie domov a bytov vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov.  Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude obsahovať predvyplnenú databázu údajov integrovaných z Registra adries, Katastra nehnuteľností, Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, Registra organizácií, „Zoznamu stavieb“.

Obec využije pre vyplnenie požadovaných údajov pre účely sčítania domov a bytov rôzne údajové zdroje. Odporúčané sú najmä daňová evidencia, technická správa o urbanistickom, architektonickom a stavebnom riešení stavby, výkresy k projektovej dokumentácii, technická správa o zdravotechnike, plán inžinierskych sietí, technická správa k vykurovaniu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie na čističku odpadových vôd, doklad o vývoze septiku a iné.

Sčítanie domov a bytov vykonávajú v obci poverené osoby. Úlohou poverenej osoby je úplne, správne a pravdivo vypĺňať údaje o bytoch v domoch v Elektronickom systéme pre sčítanie domov a bytov. 

Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov umožní sledovať priebeh sčítania domov a bytov pomocou funkcionality „Monitoring“.

Výsledkom bude databáza sčítaných domov a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a domoch, ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria základnú bázu údajov o domoch a základnú bázu údajov o bytoch, priamo integrované na údaje o obyvateľoch a domácnostiach.

Sčítanie obyvateľov

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý,prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa  a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonny zástupca. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihi sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020  na piatok 1.januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15.februára 2021 do 31.marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie šesť kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Po prvý krát vylučne elektronicky - sám, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou.

Viac informácií o sčítaní najdete na : https://www.scitanie.sk/

List pre obce o marketingových aktivitách k SODB 

Tlačová správa z 3.8.2020

Tlačová správa z 15.10.2020

SODB Branding kontaktne miesta

SODB DL Letak

SODB Inzercia A4

SODB Plagat A4

 

TESTOVANIE V DRUHOM KOLE 7. - 8. NOVEMBRA – OTÁZKY A ODPOVEDE

Pri vychádzaní a pohybe v červených okresoch v termíne 9. – 14. novembra bude potrebný aktuálny test. V ostatných stačí negatívny výsledok potvrdený na certifikáte z testovania 29. októbra až 1. novembra.

45 ČERVENÝCH OKRESOV – ABECEDNE:
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bardejov, Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Gelnica, Humenné, Ilava, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Liptovský Mikuláš, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Ružomberok, Sabinov, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Zvolen, Žilina.
______________________________________________________________________________________
Pozn.: sú to okresy, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov v prvom kole celoplošného testovania dosiahol hranicu 0,7 % a viac.

PRE KOHO JE URČENÉ TESTOVANIE?

Pre všetky osoby nad 10 rokov, ktoré sa budú zdržiavať v termíne 9. – 14. novembra v tzv. červených okresoch (viď vyššie). TRVALÝ POBYT NEROZHODUJE!

 

KDE SA DÁ OTESTOVAŤ V DRUHOM KOLE?

Otestovať sa môžete na ľubovoľnom odbernom mieste v červených okresoch, kde bude prebiehať testovanie, nerozhoduje trvalý pobyt. Pripravených je vyše 2700 odberných miest pre asi 1,8 milióna ľudí.
Termín: 7.- 8. november v čase 8:00 – 20:00 hod. (čas sa môže zmeniť vzhľadom na prestávky).

AKO PRECHÁDZAŤ Z ČERVENÉHO OKRESU DO ZELENÉHO A OPAČNE TERMÍNE 9. – 14. NOVEMBRA?

Príklad: Ak bývam v červenom okrese, idem sa testovať – buď v plošnom testovaní druhého kola v 45 okresoch (viď vyššie) v dňoch 7.- 8. novembra, alebo RT-PCR testom s dátumom od 7. novembra. S negatívnym výsledkom môžem prechádzať do zeleného okresu a zdržiavať sa v ňom.

Príklad: Ak bývam v zelenom okrese a chcem ísť do červeného okresu v termíne 9.- 14. novembra, potrebujem negatívny výsledok antigénovho testu z druhého kola testovania, alebo negatívny výsledok RT-PCR testu s dátumom od 7. novembra.

Pozn.: Cesta na testovanie patrí medzi výnimky zo zákazu vychádzania.

 

MÔŽEM SA ÍSŤ OTESTOVAŤ V DRUHOM KOLE, KEĎ SOM SA NETESTOVAL V PRVOM KOLE?

Určite áno. Výnimka zo zákazu vychádzania platí aj pre tých, ktorí sa neboli testovať v prvom kole, ale chcú sa ísť otestovať v druhom kole celoplošného testovania na odberných miestach v 45 červených okresoch (abecedný zoznam viď vyššie) v dňoch 7. - 8. novembra, alebo prostredníctvom RT-PCR testu.

MAJÚ SA TESTOVAŤ AJ CUDZINCI?
Áno, na testovaní by sa mali zúčastniť aj cudzinci, ktorí sa preukážu pasom. V prípade neúčasti pre nich rovnako bude platiť zákaz vychádzania.

PREČO NEMÔŽEM MAŤ CERTIFIKÁT Z TESTOVANIA ODFOTENÝ V MOBILE?

Zaregistrovali sme snahy o falšovanie certifikátov z prvého celoplošného testovania, a preto je kontrola ochranných prvkov na mieste. Polícia pri kontrole bude preto uznávať iba originál certifikátu. V prípade, že originálny certifikát pri sebe mať nebudete, hrozí vám pokuta vo výške 1659,- eur.

DÔLEŽITÉ – VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Výnimka zo zákazu vychádzania platí aj pre tých, ktorí sa neboli testovať v prvom kole, ale chcú sa otestovať v druhom kole. Patrí to do výnimky neodkladného zdravotného vyšetrenia. Ostatné výnimky sú dopodrobna popísané na stránke www.somzodpovedny.sk.

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ABY SA V PRÍPADE POZITÍVNEHO VÝSLEDKU NECHODILI OPAKOVANE TESTOVAŤ!

1
Projekt podporený z PSK
1
1Celoplošné testovanie 
Ministerstvo obrany predstavuje webovú stránku, kde sú uložené všetky informácie ku plošnému testovaniu obyvateľov.

Okrem iného tu nájdete aj tieto informácie :

 • Prečo bude celoplošné testovanie?
 • Kto Vás ( nás ) bude testovať?
 • Koho budeme testovať a kde?
 • Ako prebieha testovanie ( registrácia, testovanie, vyhodnotenie testu, prevzatie testu )?
 • Čo ak som negatívny?
 • Čo ak som pozitívny?
 • Najčastejšie otázky a odpovede.
 • Aktuálne informácie z jednotlivých ministerstiev.
 • 1

Čas celoplošného testovania

https://www.somzodpovedny.sk/

usmernenie_spolocna_zodpovednost_2_verzia.pdf (411.1 kB)

 

 

Opatrenia ÚVZ SR k 15. 10. 2020
Oznam

Správca farnosti  v  Banskom z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu, oznamuje veriacim,  že budú pridané sv. liturgie.

Zajtra v piatok budú sv. liturgie o 8:00 hodine,  večer ostáva o 18:00 hodine tak ako bolo hlásené so spoveďou.

V sobotu ráno, ostáva  sv. liturgia o 7:00 hodine, pridaná sv. liturgia bude v sobotu večer o 18:00 hod. s platnosťou na nedeľu.

V nedeľu budú tri sv. liturgie ráno o 7:00 hodine staroslovienská,

                                                              8:30 hodine slovenská

                                                              11:00 hodine slovenská sv. liturgia.

Platí nariadenie, že na jednej sv. liturgii bude max. počet  50 ľudí, dodržiavanie odstupov, každý musí mať rúško a dezinfekcia. 

 

Uznesenie vlády číslo 587 - vyhlásenie núdzového stavu 30.9.2020

 

        
                     

Usmernenie RUVZ pre obce a mestá okresu Vranov nad Topľou 14. 8. 2020

 

SODB 2021

Informácie k SODB 2021

SODB 2021

SODB 2021 Správa

SODB 2021

 

 

 

 

Pozvánka na 25. ročník Bančanskej 10/5

Už 19.7. 2020 sa beží v obci Banské 25. ročník Bančanskej 10/5 km. Preteká sa v kategóriách deti a dospelí. Na hlavnom preteku je možné prihlásiť sa na 10 km a 5 km trať.

Sprievodné podujatie – Detská atletika, kde si každý bude môcť vyskúšať prekážky.

Online registrácia je spustená, tešíme sa na Vašu účasť:

odkaz na registráciuhttps://racetime.sk/reg/bancanska10

 

Oznam o vyhlásení VK na pozíciu TP od 1.8.2020

 

Oznam 

Obecný úrad Banské, oznamuje obyvateľom, že vývoz skla, ktorý bol naplánovaný 21.07.2020 sa ruší. Uskutoční  sa  6.7.2020 v skorých ranných hodinách.

Povinnosti miest a obcí v otázkach chovu zvierat - Zvierací ombudsman

Leták

Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

 

šVážení rodičia, milí žiaci  !

   Zriaďovateľ obce Banské, riaditeľka ZŠ a riaditeľka MŠ oznamujú, rodičom detí,

ktoré navštevujú školské zariadenia, že na základe nízkeho počtu prihlásených

žiakov  na vzdelávanie v ZŠ a MŠ  sa

od 01. júna 2020 prevádzky neobnovujú.

Vzdelávanie žiakov bude  aj naďalej  prebiehať dištančnou formou.

 

 

COVID 19

Opatrenia UVZSR pri ohrození verejného zdravia hromadné podujatia 19.05.2020

Opatrenia UVZSR pri ohrození verejného zdravia z dňa 19.05.2020

Opatrenia RUVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška 19.05.2020

 

Fázy uvoľnovania opatrení v súvislosti s Covid-19 : 

Fázy uvoľnovania opatrení v súvislosti s Covid-19 :

Opatrenie hromadné podujatia bohoslužby

Opatrenie UVZ SR Prevádzky 2. fáza

Zastavme násilie v čase izolácie

SENIORI, SME TU PRE VÁS !

Zápis detí - MŠ Banské 2020/2021

Veľkonočný pozdrav 2020

Zápis do 1. ročníka

Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR

Zápis do 1. ročníka ZŠ Banské na nový školský rok 2020/ 2021 sa uskutoční 27. apríla 2020 /pondelok/ od 10:00 do 14:00 hod. bez fyzickej účasti detí.

K zápisu je potrebné doniesť:

• Rodný list dieťaťa

• Občiansky preukaz zákonného zástupcu

• 10 eur na písanky k šlabikáru z dôvodu objednávky pre nový školský rok.

Pri zápise budú dodržané všetky bezpečnostné opatrenia v súvislosti s koronavírusom.

Tešíme sa na našich budúcich prvákov!

 

MIMORIADNE OBMEDZENIE POHYBU PO CELEJ KRAJINE, VEĽKÉ OPATRENIA POČAS VEĽKEJ NOCI (8.04.-13.4.2020)

Oznam 02.04.2020

Oznam pre cestujúcich platnosť od 1.4. 2020 

https://www.sadhe.sk/pravidelna-doprava

Oznam - Katanténa

Ochranné rúška pre občanov - POĎAKOVANIE

Milí občania, 

k dnešnému dňu boli rozdané ochranné rúška takmer všetkým obyvateľom Banského. Rúška sa rozdávali priebežne, hneď po ich ušití. Týmto, by som chcel v mene svojom i v mene všetkých občanov  srdečne  P O Ď A K O V A Ť  šikovným žienkam, ktoré sa spolupodieľali  a šili ich pre nás všetkých, na úkor svojho voľného času.

Ď A K U J E M

Magde Pačutovej, Jane Sabolovej, Danke Šoganičovej, Márii Ivančovej , Márii Nemčíkovej, Božene Litvinovej, Alene Jackovej a Mariane Janokovej.

V prípade potreby máme ešte rezervu rúšok. Ak niekto bude potrebovať, kontaktujte pracovníkov obecného úradu alebo starostu obce. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu.

1233

4678

89

         COVID - 19   Covid-19

 

Mapy zaregistrovaných ochorení na Slovensku

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjkwYzU2ZjktMzkxMS00ZjAzLThkZjItY2UxNTZhYTRlNGJkIiwidCI6IjMxMGJhNTk1LTAxM2MtNDAyZC05ZWYyLWI1N2Q1ZjFkY2Q2MyIsImMiOjl9

https://dennikn.sk/1793300/mapa-vyskytu-covid-19-na-slovensku-stvrtok2603/

Uznesenie vlády z dňa 27.03.2020 č. 169

usmernenie HH SR COVID - 19

Kontakty RUVZ

Oznam pre cestujúcich !

OZNAM 16

OZNAM 17

Cestovný poriadok

Koronavírus

10 odporúčaní keď ste doma COVID - 19

Uznesenie vlády SR č. 115 18.03.2020

Pomoc sebe aj druhým

Čo robiť , ak ste chorý ?

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

Tlačové vyhlásenie pošta - dávky

O Z N A M - úprava úradných hodín

Obecný úrad Banské, žiada občanov obce na základe opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia, ktoré spôsobuje koronavírus, aby obecný úrad, verejnosti prístupné budovy a inštitúcie na území obce navštevovali iba v nevyhnutných prípadoch.

Neodkladné záležitosti žiadame vybaviť cez telefón alebo elektronicky.

V nutných prípadoch obecný úrad bude otvorený pre verejnosť 3 hodiny denne

od 08:00 hod do 11:00 hod. a to od 16.03.2020

uvedené opatrenia platia až do odvolania mimoriadnej situácie.

ZÁVERY ÚSTREDNÉHO KRÍZOVEHO ŠTÁBU SR DŇA 12.3.2020
-zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk,
-povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
-od pondelka 16.3.2020 zatvorenie škôl a školských zariadení,
-zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľska tu bude situácia priebežne monitorovaná,
-obmedzenie vlakovej a autobusovej dopravy – medzinárodnej aj vnútroštátnej,
-zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov,   diskoték,
-zatvorenie kultúrnych zariadení,
- v obchodných centrách cez víkend možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky
- obmedzenie otváracích hodín na úradoch.

Súhrn opatrení:

http://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf

https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19

Kontaktné údaje: obecbanske@wmx.sk

                               t.č. 057/488 0482, 0918 869 168

koronavírus 1 Čo robiť ak cestujete z krajiny nákazy?

koronavírus 2 Ako znížiť riziko nakazenia koronavírusom?

koronavírus 3 Cestovné odporúčanie.

Príznaky koronavírusu

 

obecna budova Banské

OU Prešov - Plán udržateľnej mobility Prešovského samospravného 

zberny dvor

 

 

 

Pozvánka 4.1.2020

 

 

PF 2020

 

 

Hasičský ples

 

 

Verejná zbierka.doc (28.5 kB)

Návrh zmeny - Štatút obce.docx (13.01 kB)

Oznam Banské NP PRIM OZ 15.11.2019.docx (62.75 kB)

Ďakovný list FS Bančan

Pozvánka 13.10.2019

Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja.

 

45. Rally Košice - oznam

19. 10. 2019

Uzávierka cesty PSK II/576 v úseku - koniec obce Banské po hranicu Prešovského kraja smerom na obec Herľany v čase od 12.30 h do 19.30 h.

 

Oznam voľné pracovné miesto: Pedagogický asistent ZŠ

Cyklistické preteky Banské - Mláčky 2019

POSKYTNUTIE NFP

Dňa 7.decembra 2015 bola vyhlásená výzva s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Operačného programu Kvalita životného prostredia. Dňa 15.03.2016 obcou Banské bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie k žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014 pod kódom NFPP310040A542 zo dňa 16.03.2016. Zmluva o poskytnutí NFP uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP zo dňa 16.12.2016.

Názov projekt : Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Banskom

Celková výška oprávnených výdavkov:                                         331 804,91 Eur

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR :                       95%

Maximálna výška NFP:                                                                     315 214,66 Eur

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa:           5%

                                                                                                            16 559,25 Eur

Celková dĺžka projektu:                                                                  21 mesiacov

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu:                             04/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu:                         12/2018

Pozvánka ROZTOKY

Pozvánka

Pozvánka 1. máj

dohoda o domácom kompostovaní

str. 2

str.3  

 

Púť Medžugorie 1.7.2019 - 8.7.2019

                                                                                               

Zobrazené 1-30 z 86

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 22. 7. 2024

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pozvánka na Bančanskú desiatku 1

Pozvánka na 29.ročník Bančanska 10/5

Dátum: 19. 7. 2024

Už túto nedeľu 21.7.2024 v obci Banské (leží na upätí Slanských vrchoch) sa pobeží už 29. ročník Bančanskej 10/5.
Možná registrácia je do 19.7.2024 a potom už iba na mieste v deň preteku.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Registrácia: https://racetime.sk/preteky/banca

Pozvánka na Roztoky 2024 1

Roztoky 2024

Dátum: 31. 5. 2024

Pozvánka na 31. ročník regionálneho kola nepostupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých 2024

Pozvánka na 1. komunitné fórum v obci Banské 1

Pozvánka na 1. komunitné fórum v obci Banské

Dátum: 21. 5. 2024

Pozvánka na 1. komunitné fórum v obci Banské

Deň matiek 1

Pozvánka na oslavu Dňa matiek

Dátum: 17. 5. 2024

Srdečne pozývame všetky mamky, babky v sobotu 18.mája o 14:00 hodine do kultúrneho domu v Banskom.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Oznámenie o strategickom dokumente

Dátum: 2. 5. 2024

Oznámenie o strategickom dokumente

Zápis do MŠ Banské 2

Zápis do MŠ Banské

Dátum: 26. 4. 2024

Riaditeľka Materskej školy Banské oznamuje, že zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025 bude od 6. mája do 10. mája v čase od 10:00 hodiny do 13:00 hodiny v priestoroch materskej školy.

Oznam GECOM

Oznam GECOM

Dátum: 27. 3. 2024

Oznam GECOM

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z. z.

Dátum: 21. 2. 2024

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z. z.

KAMPAŇ AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝPADKU ELEKTRICKEJ ENERGIE 1

KAMPAŇ AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝPADKU ELEKTRICKEJ ENERGIE

Dátum: 1. 2. 2024

Obce a mestá vranovského okresu dávajú odpoveď na otázku - Ako postupovať v prípade výpadku elektrickej energie na odbernom mieste?

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Dátum: 24. 1. 2024

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda odpadová a voda pitná.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Dátum: 18. 1. 2024

Obecný úrad Banské vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície člena MOPS.

Dôležitý oznam

Dôležitý oznam

Dátum: 11. 1. 2024

Z dôvodu nahlásených prípadov, v počte 22 ku 8.1.2024 na ochorenie vírusovej hepatitídy A u obyvateľov obce Banské sa nariaďuje ZÁKAZ vykonávania všetkých hromadných podujatí! (kultúrnych, športových a iných) do odvolania.

Vianočný pozdrav.

Vianočný pozdrav

Dátum: 19. 12. 2023

Nech chvíle lásky a pokoja, všetky bolesti Vám zahoja. Nech stromček zapáli svetlo v nás a nech sviečka vyčarí nám úsmev na perách. Spokojné a láskou prežité vianočné sviatky a veľa úspechov v novom roku Vám želá starosta obce Banské, PaedDr. Stanislav Maloš a poslanci OZ obce Banské.

ROZHODNUTIE

ROZHODNUTIE

Dátum: 30. 11. 2023

Z dôvodu nahlásených prípadov ochorenia na vírusovú hepatitídu A u obyvateľov obce Banské sa nariaďuje opatrenie obci Banské - ZÁKAZ vykonávania všetkých hromadných podujatí!

Oznámenie o vstupe na pozemok

Oznámenie o vstupe na pozemok

Dátum: 31. 10. 2023

Spoločnosť GeCom, s.r.o. týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území obce Banské, že za účelom budovania optickej siete, vstúpi poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa.

1

Spoločná oslava životného jubilea 29.10.2023

Dátum: 26. 10. 2023

Spoločná oslava životného jubilea 2023
Dňa 29.10.2023
Čas: 14:00 hod.

Zisťovanie HFCS 1

Zisťovanie HFCS

Dátum: 19. 10. 2023

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 16. 10. 2023

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Prosba o pomoc pre obyvateľov obce Ďapalovce

Prosba o pomoc pre obyvateľov obce Ďapalovce

Dátum: 11. 10. 2023

Vážení občania, chceme Vás poprosiť o pomoc pre obyvateľov obce Ďapalovce, ktorých najviac postihlo zemetrasenie dňa 9.10.2023.

Manuál - AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ZEMETRASENIA

Manuál - AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ZEMETRASENIA

Dátum: 10. 10. 2023

Manuál AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ZEMETRASENIA

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 10. 10. 2023

Vážení obyvatelia,
od 27.10.2023 08:00 do 27.10.2023 16:30 je naplánované prerušenie distribúcie elektriny.

Rozvojové tímy I. - oznam o vyhlásení výberových konaní

Dátum: 29. 9. 2023

Rozvojové tímy I. - oznam o vyhlásení výberových konaní

Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Vechec

Dátum: 11. 9. 2023

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente - zisťovacie konanie.

PHRaSR a Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK

Dátum: 11. 9. 2023

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente - zisťovacie konanie.
Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu.

Voľné pracovné miesto 1

Voľné pracovné miesto

Dátum: 17. 8. 2023

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca.

PROPOZÍCIE 1

PROPOZÍCIE

Dátum: 14. 7. 2023

Propozície- Bančanská 10 a Bančanská 5

Voľné pracovné miesta 1

Voľné pracovné miesta

Dátum: 14. 7. 2023

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Dátum: 20. 6. 2023

Zisťovanie štatistickým úradom o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Domašská párty 1

Domašská párty - 16.06.2023

Dátum: 4. 5. 2023

Pozvánka na Domašskú párty, ktorá sa uskutoční 16.06.2023 v Novej Kelči.

Zobrazené 1-30 z 86

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Napíšte nám

l

GDPR - dokumentácia

Ochrana osobných údajov - dokumentácia

osobné údaje

https://ppprotect.sk/dokument/obec-banske/

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dôležité telefónne čísla

l

Autobusové spojenia

Autobusové spojeniaautobusové spojenia

Liturgické oznamy

Dejiny obce

Dejiny obce Banské

Dejiny obce Banské

Brožúra - Banské 2010

Brožúra

BANSKÉ 2010

Brožúra

Slánske vrchy

Čaro slánskych vrchov

Slanske vrchy

Naturpack

www.naturpack.sk

Facebook

 

Facebook

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Voľby 2023

voľby banner

1397Prvá písomná zmienka
MŠ a ZŠ
Urbár
Hasiči
1948Počet obyvateľov
Športový klub