Obec Banské
ObecBanské

Aktuality

 
1Celoplošné testovanie 
Ministerstvo obrany predstavuje webovú stránku, kde sú uložené všetky informácie ku plošnému testovaniu obyvateľov.

Okrem iného tu nájdete aj tieto informácie :

  • Prečo bude celoplošné testovanie?
  • Kto Vás ( nás ) bude testovať?
  • Koho budeme testovať a kde?
  • Ako prebieha testovanie ( registrácia, testovanie, vyhodnotenie testu, prevzatie testu )?
  • Čo ak som negatívny?
  • Čo ak som pozitívny?
  • Najčastejšie otázky a odpovede.
  • Aktuálne informácie z jednotlivých ministerstiev.

https://www.somzodpovedny.sk/

usmernenie_spolocna_zodpovednost_2_verzia.pdf (411.1 kB)

CT

 

Opatrenia ÚVZ SR k 15. 10. 2020
Oznam

Správca farnosti  v  Banskom z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu, oznamuje veriacim,  že budú pridané sv. liturgie.

Zajtra v piatok budú sv. liturgie o 8:00 hodine,  večer ostáva o 18:00 hodine tak ako bolo hlásené so spoveďou.

V sobotu ráno, ostáva  sv. liturgia o 7:00 hodine, pridaná sv. liturgia bude v sobotu večer o 18:00 hod. s platnosťou na nedeľu.

V nedeľu budú tri sv. liturgie ráno o 7:00 hodine staroslovienská,

                                                              8:30 hodine slovenská

                                                              11:00 hodine slovenská sv. liturgia.

Platí nariadenie, že na jednej sv. liturgii bude max. počet  50 ľudí, dodržiavanie odstupov, každý musí mať rúško a dezinfekcia. 

 

Uznesenie vlády číslo 587 - vyhlásenie núdzového stavu 30.9.2020

 

          
                     

Usmernenie RUVZ pre obce a mestá okresu Vranov nad Topľou 14. 8. 2020

 

SODB 2021

Informácie k SODB 2021

SODB 2021

SODB 2021 Správa

SODB 2021

 

 

 

 

Pozvánka na 25. ročník Bančanskej 10/5

Už 19.7. 2020 sa beží v obci Banské 25. ročník Bančanskej 10/5 km. Preteká sa v kategóriách deti a dospelí. Na hlavnom preteku je možné prihlásiť sa na 10 km a 5 km trať.

Sprievodné podujatie – Detská atletika, kde si každý bude môcť vyskúšať prekážky.

Online registrácia je spustená, tešíme sa na Vašu účasť:

odkaz na registráciuhttps://racetime.sk/reg/bancanska10

 

Oznam o vyhlásení VK na pozíciu TP od 1.8.2020

 

Oznam 

Obecný úrad Banské, oznamuje obyvateľom, že vývoz skla, ktorý bol naplánovaný 21.07.2020 sa ruší. Uskutoční  sa  6.7.2020 v skorých ranných hodinách.

Povinnosti miest a obcí v otázkach chovu zvierat - Zvierací ombudsman

Leták

Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

 

šVážení rodičia, milí žiaci  !

   Zriaďovateľ obce Banské, riaditeľka ZŠ a riaditeľka MŠ oznamujú, rodičom detí,

ktoré navštevujú školské zariadenia, že na základe nízkeho počtu prihlásených

žiakov  na vzdelávanie v ZŠ a MŠ  sa

od 01. júna 2020 prevádzky neobnovujú.

Vzdelávanie žiakov bude  aj naďalej  prebiehať dištančnou formou.

 

 

COVID 19

Opatrenia UVZSR pri ohrození verejného zdravia hromadné podujatia 19.05.2020

Opatrenia UVZSR pri ohrození verejného zdravia z dňa 19.05.2020

Opatrenia RUVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška 19.05.2020

 

Fázy uvoľnovania opatrení v súvislosti s Covid-19 : 

Fázy uvoľnovania opatrení v súvislosti s Covid-19 :

Opatrenie hromadné podujatia bohoslužby

Opatrenie UVZ SR Prevádzky 2. fáza

Zastavme násilie v čase izolácie

SENIORI, SME TU PRE VÁS !

Zápis detí - MŠ Banské 2020/2021

Veľkonočný pozdrav 2020

Zápis do 1. ročníka

Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR

Zápis do 1. ročníka ZŠ Banské na nový školský rok 2020/ 2021 sa uskutoční 27. apríla 2020 /pondelok/ od 10:00 do 14:00 hod. bez fyzickej účasti detí.

K zápisu je potrebné doniesť:

• Rodný list dieťaťa

• Občiansky preukaz zákonného zástupcu

• 10 eur na písanky k šlabikáru z dôvodu objednávky pre nový školský rok.

Pri zápise budú dodržané všetky bezpečnostné opatrenia v súvislosti s koronavírusom.

Tešíme sa na našich budúcich prvákov!

 

MIMORIADNE OBMEDZENIE POHYBU PO CELEJ KRAJINE, VEĽKÉ OPATRENIA POČAS VEĽKEJ NOCI (8.04.-13.4.2020)

Oznam 02.04.2020

Oznam pre cestujúcich platnosť od 1.4. 2020 

https://www.sadhe.sk/pravidelna-doprava

Oznam - Katanténa

Ochranné rúška pre občanov - POĎAKOVANIE

Milí občania, 

k dnešnému dňu boli rozdané ochranné rúška takmer všetkým obyvateľom Banského. Rúška sa rozdávali priebežne, hneď po ich ušití. Týmto, by som chcel v mene svojom i v mene všetkých občanov  srdečne  P O Ď A K O V A Ť  šikovným žienkam, ktoré sa spolupodieľali  a šili ich pre nás všetkých, na úkor svojho voľného času.

Ď A K U J E M

Magde Pačutovej, Jane Sabolovej, Danke Šoganičovej, Márii Ivančovej , Márii Nemčíkovej, Božene Litvinovej, Alene Jackovej a Mariane Janokovej.

V prípade potreby máme ešte rezervu rúšok. Ak niekto bude potrebovať, kontaktujte pracovníkov obecného úradu alebo starostu obce. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu.

1233

4678

89

         COVID - 19   Covid-19

 

Mapy zaregistrovaných ochorení na Slovensku

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjkwYzU2ZjktMzkxMS00ZjAzLThkZjItY2UxNTZhYTRlNGJkIiwidCI6IjMxMGJhNTk1LTAxM2MtNDAyZC05ZWYyLWI1N2Q1ZjFkY2Q2MyIsImMiOjl9

https://dennikn.sk/1793300/mapa-vyskytu-covid-19-na-slovensku-stvrtok2603/

Uznesenie vlády z dňa 27.03.2020 č. 169

usmernenie HH SR COVID - 19

Kontakty RUVZ

Oznam pre cestujúcich !

OZNAM 16

OZNAM 17

Cestovný poriadok

Koronavírus

10 odporúčaní keď ste doma COVID - 19

Uznesenie vlády SR č. 115 18.03.2020

Pomoc sebe aj druhým

Čo robiť , ak ste chorý ?

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

Tlačové vyhlásenie pošta - dávky

O Z N A M - úprava úradných hodín

Obecný úrad Banské, žiada občanov obce na základe opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia, ktoré spôsobuje koronavírus, aby obecný úrad, verejnosti prístupné budovy a inštitúcie na území obce navštevovali iba v nevyhnutných prípadoch.

Neodkladné záležitosti žiadame vybaviť cez telefón alebo elektronicky.

V nutných prípadoch obecný úrad bude otvorený pre verejnosť 3 hodiny denne

od 08:00 hod do 11:00 hod. a to od 16.03.2020

uvedené opatrenia platia až do odvolania mimoriadnej situácie.

ZÁVERY ÚSTREDNÉHO KRÍZOVEHO ŠTÁBU SR DŇA 12.3.2020
-zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk,
-povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
-od pondelka 16.3.2020 zatvorenie škôl a školských zariadení,
-zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľska tu bude situácia priebežne monitorovaná,
-obmedzenie vlakovej a autobusovej dopravy – medzinárodnej aj vnútroštátnej,
-zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov,   diskoték,
-zatvorenie kultúrnych zariadení,
- v obchodných centrách cez víkend možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky
- obmedzenie otváracích hodín na úradoch.

Súhrn opatrení:

http://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf

https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19

Kontaktné údaje: obecbanske@wmx.sk

                               t.č. 057/488 0482, 0918 869 168

koronavírus 1 Čo robiť ak cestujete z krajiny nákazy?

koronavírus 2 Ako znížiť riziko nakazenia koronavírusom?

koronavírus 3 Cestovné odporúčanie.

Príznaky koronavírusu

 

obecna budova Banské

OU Prešov - Plán udržateľnej mobility Prešovského samospravného 

zberny dvor

 

 

 

Pozvánka 4.1.2020

 

 

PF 2020

 

 

Hasičský ples

 

 

Verejná zbierka.doc (28.5 kB)

Návrh zmeny - Štatút obce.docx (13.01 kB)

Oznam Banské NP PRIM OZ 15.11.2019.docx (62.75 kB)

Ďakovný list FS Bančan

Pozvánka 13.10.2019

Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja.

 

45. Rally Košice - oznam

19. 10. 2019

Uzávierka cesty PSK II/576 v úseku - koniec obce Banské po hranicu Prešovského kraja smerom na obec Herľany v čase od 12.30 h do 19.30 h.

 

Oznam voľné pracovné miesto: Pedagogický asistent ZŠ

Cyklistické preteky Banské - Mláčky 2019

POSKYTNUTIE NFP

Dňa 7.decembra 2015 bola vyhlásená výzva s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Operačného programu Kvalita životného prostredia. Dňa 15.03.2016 obcou Banské bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie k žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014 pod kódom NFPP310040A542 zo dňa 16.03.2016. Zmluva o poskytnutí NFP uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP zo dňa 16.12.2016.

Názov projekt : Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Banskom

Celková výška oprávnených výdavkov:                                         331 804,91 Eur

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR :                       95%

Maximálna výška NFP:                                                                     315 214,66 Eur

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa:           5%

                                                                                                            16 559,25 Eur

Celková dĺžka projektu:                                                                  21 mesiacov

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu:                             04/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu:                         12/2018

Pozvánka ROZTOKY

Pozvánka

Pozvánka 1. máj

dohoda o domácom kompostovaní

str. 2

str.3  

 

Púť Medžugorie 1.7.2019 - 8.7.2019

                                                                                               

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Napíšte nám

l

GDPR - dokumentácia

Ochrana osobných údajov - dokumentácia

osobné údaje

https://ppprotect.sk/dokument/obec-banske/

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dôležité telefónne čísla

l

Autobusové spojenia

Autobusové spojeniaautobusové spojenia

Liturgické oznamy

Dejiny obce

Dejiny obce Banské

Dejiny obce Banské

Brožúra - Banské 2010

Brožúra

BANSKÉ 2010

Brožúra

Slánske vrchy

Čaro slánskych vrchov

Slanske vrchy

Naturpack

NATUR-PACK, a. s.

Facebook

 

Facebook

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Vývoz odpadu

tu ku stiahnutiu

Vývoz

TKO

Vývoz TKO

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
1397Prvá písomná zmienka
MŠ a ZŠ
Urbár
Hasiči
1823Počet obyvateľov
Športový klub