Menu
Obec Banské
ObecBanské

Rôzne

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

 

V zmysle zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú štátne orgány, rozpočtové a príspevkové organizácie, obecné firmy, podniky, VÚC a obce povinné sprístupniť informácie podľa tohto zákona. Obecný úrad ako povinná osoba zverejní a sprístupní informácie, ktoré má k dispozícii.

Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

1. Žiadosť možno podať na Obecnom úrade v Banskom v podateľni počas úradných hodín.

2. Správne podaná žiadosť musí obsahovať náležitosti:

 • kto podáva žiadosť
 • komu je určená
 • komu a kde je treba poslať odpoveď
 • ktoré informácie sú požadované
 • aký spôsob sprístupnenia žiadateľ požaduje
   

3. Na Obecnom úrade v Banskom v rámci svojich kompetencií poskytne informácie v spolupráci s príslušnými zamestnancami Obecného úradu v Banskom – starosta obce, prípadne vybavenie zabezpečí poverený zodpovedný zamestnanec.

4. Informácie budú podávané denne v pracovnom čase t.j. od 7.30 do 15.30 hod. /okrem prestávky na obed/ podľa zverejnenej pracovnej doby pre verejnosť. 
 

5. Sadzba poplatku za podanie požadovaných informácií bude účtovaná nasledovne:

a) Vyhotovenie fotokópíí informácií

 • 0,10 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
 • 0,19 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
 • 0,16 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
 • 0,22 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

 

b) Hmotné nosiče dát

 • 1,66 EUR za 1ks CD ROM

c) Obstaranie obalu

 • obálka formát A6 - 0,03 €
 • obálka formát A5 - 0,03 €
 • obálka formát A4 - 0,07 €

 

d) náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

 • informácie zasielané e-mailom: bezplatne
 • informácie zasielané faxom /formát A4/ tuzemský: 0.66 €
 • informácie zasielané faxom /formát A4/ zahraničie:0,99 € 

6. Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístunenie informácií

 • poštovou poukážkou
 • bezhotovostným prevodom na číslo účtu 1842 6632/0200

        IBAN: SK71 0200 0000 0000 1842 6632

 • v hotovosti do pokladne

 

Ďalšie informácie: Interná smernica o poskytovaní informácií podľa infozákona a sadzobník poplatkov

 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Napíšte nám

l

GDPR - dokumentácia

Ochrana osobných údajov - dokumentácia

osobné údaje

https://ppprotect.sk/dokument/obec-banske/

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dôležité telefónne čísla

l

Autobusové spojenia

Autobusové spojeniaautobusové spojenia

Liturgické oznamy

Dejiny obce

Dejiny obce Banské

Dejiny obce Banské

Brožúra - Banské 2010

Brožúra

BANSKÉ 2010

Brožúra

Slánske vrchy

Čaro slánskych vrchov

Slanske vrchy

Naturpack

NATUR-PACK, a. s.

Facebook

 

Facebook

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Voľby 2023

voľby banner

1397Prvá písomná zmienka
MŠ a ZŠ
Urbár
Hasiči
1948Počet obyvateľov
Športový klub