Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2019
24 °C 17 °C
utorok 18. 6. 26/16 °C
streda 19. 6. 27/18 °C
štvrtok 20. 6. 25/17 °C

Napíšte nám

l

 

Ochrana osobných údajov - dokumentácia

osobné údaje

 

tu ku stiahnutiu

Vývoz

TKO

Vývoz TKO

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dôležité telefónne čísla

l

 

Autobusové spojeniaautobusové spojenia

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte  na stránkach obce Banské       

O B E C    B A N S K É

Banské 320, 094 12 Vechec

vyhlasuje výberové konanie na:

sedem pracovných miest na členov miestnej občianskej

poriadkovej služby.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.06.2019 o 10­.00 hod.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11.06.2019 do 15:30 hod.

Výberové konanie MOPS

                 

l

Adresa

Obecný úrad Banské
Banské 320
09412 Vranov nad Topľou

IČO: 00332259

DIČ: 2020640864

e-mail: obecbanske@wmx.sk
Telefón: 0574880482

mobil:  0918869168 - starosta

stanislav.malos@banske.dcom.sk
Fax: 0574880482
web: www.obecbanske.sk

 

  Obec Banské leží v krásnom prostredí strednej časti Slanských vrchov na výmere 2896 ha, vo vzdialenosti 15 km od okresného mesta Vranov nad Topľou. Stred obce sa nachádza vo výške 326 m. n. m.

    Názov obce vznikal z bohatej banskej činnosti a postupne sa menil z Banyapathaka allas Wyuagas v roku 1384 od kedy je aj prvá písomná zmienka o obci Banské. V roku 1471 sa názov zmenil na Kwsbanyapathaka,  v roku1773 po maďarsky Banszka.  

    Bola tu bohatá banská i pracovná činnosť o čom svedčí aj to, že v roku 1715 boli v Banskom 2 mlyny a 41 domácností. V roku 1787 tu už bolo 80 domov a 608 obyvateľov, ktorí sa zaoberali kolárstvom, kováčstvom, tkáčstvom, ťažbou dreva a pálením uhlia.

 

Zvony nad krajinou - nedeľa 12.04.2015

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1709/191926

 

 

Úradné hodiny: 

 

Pondelok:

07:30 – 12:00

12:30 - 15:30

Utorok:

07:30 – 12:00

12:30 - 15:30

Streda:

07:30 – 12:00

12:30 - 17:00

Štvrtok:

nestránkový deň

 

Piatok:

07:30 – 13:00

 

 

Od 12:00 do 12:30 obedňajšia prestávka

 

 

Aktuality

 

Oznam o voľnom pracovnom mieste Pomocná sila do kuchyne

 

Oznam

Zneškodnovanie odpadových vôd akumulovaných v žumpách

 

Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020 

POH 2016 - 2020

 

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov

 

URSO Oznam 

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA URSO -pitná

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA -odpadová

 

OBECNÁ BUDOVA

Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy - Banské

 

 

V nedeľu 28.10.2018 sa konal už 10.ročník behu do vrchu Banské - Mláky. Všetko sa začalo o 12:10 hod., keď na trať sa postavili tí najmenší do 3 rokov a na trati 80 m si zmerali svoje bežecké sily v doprovode rodičov. Následne pokračovalo zápolenie v šestnástich detských kategóriách, v ktorých bol ocenený každý bežec sladkou odmenou. Dovedna sa postavilo 75 detí  ktoré podali výborne bežecké výkony.

                                                                                                                                                                   výsledky

Obec dostala protipovodňový vozík

Dňa 17.09.2018 si od ministerky vnútra SR Denisy Sakovej prevzali zástupcovia mestských a obecných úradov  a hasičských zborov obcí protipovodňové prívesné vozíky. Slávnostné odovzdávanie prebehlo v Humennom.

Za obec Banské sa preberania zúčastnil starosta obce a členovia DHZ.

                                                                                        čítaj viac

 

OZNAM

 

  • - ak z technických dôvodov nebude možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu       zdrojových  registroch bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je  v zmysle ustanovenia § 1 ods. 6 zákona proti byrokracii   oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie výpisu listu vlastníctva v listinnej podobe
  • - listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní
  • - údaje uvedené vo výpise z listu vlastníctva musia byť aktuálne a platné

                

                                                      

Aj naša obec sa môže pochváliť novým multifunkčným ihriskom, ktoré sme slávnostne odovzdali do prevádzky v sobotu 04. augusta 2018.                                                                                                                                                            pozri foto

 

Obci bola poskytnutá dotácia z MV SR na realizáciu projektu na stavbu "Kamerový systém pre obec Banské" vo výške 10.000,- Eur.

 

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP č. 2018/EŠIF/6179-24 zo dňa 04.04.2018

žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) pre projekt „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY – BANSKÉ“

                                                               schvaľuje

s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 121 361,54 Eur (slovom: jednostodvadsaťjedentisíctristošesťdesiatjeden eur päťdesiatštyri centov), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 127 748,99 Eur (slovom: jednostodvadsaťsedemtisíc sedemstoštyridsaťosem eur deväťdesiatdeväť centov).

                                                                                                         Rozhodnutie,príloha

                                                                                                                                                                                                            

                                                             

Obec Banské realizuje projekt: "Miestna občianska poriadková služba v obci Banské"

                                                                                                               plagát 

                                                                                       

                                

16.11.2017 sa stretli jubilujúci občania našej obce na slávnostnom posedení so starostom obce.                                                                                                                          pozri foto

                                                                                                           

    oznamOZNAM

Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva v Prešove oznamuje, že zubno-lekárska služba prvej pomoci pre pacientov vranovského okresu bude od 1.9.2017 vykonávaná u poskytovateľa BIOS s.r.o., Humenné (Ul. 1.mája 21, budova polikliniky, vchod zboku), ktorý je k tomu oprávnený na základe vydaného povolenia pre prevádzkovanie lekárskej služby prvej pomoci.

LSPP sa bude vykonávať v ordinačných hodinách:

Pondelok – Piatok 16:30 – 18:00 hod.

Sobota – Nedeľa a počas sviatkov 8:00 – 12:00 hod.

Viac informácií získate na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja

                                                                                                               

                                   

                                                                                       

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku.                                                                                                     

Dňa 7.decembra 2015 bola vyhlásená výzva s kódom  OPKZP-PO4-SC431-2015-6  na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Operačného programu Kvalita životného prostredia. Dňa 15.3.2016 obcou Banské bola doručená  Žiadosť  o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP  bola zaregistrovaná v ITMS2014 pod kódom NFP310040A542 zo dňa 16.3.2016. Zmluva o poskytnutí NFP  uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP zo dňa 16.12.2016  

                                                                                                                                                                             

Názov projektu : Zníženie energetickej náročnosti budovy MŚ  v Banskom       

Celková výška oprávnených výdavkov:                              331 804,91EUR                                             

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR:               95 %

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:     315 214,66 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa:     5%                                                                                                      

                                                                                          16 559,25 EUR

Celková dĺžka projektu:                                                      21 mesiacov

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu:                     04/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu:                  12/2018

   

                                                                                                                                                    

Dohoda o domácom kompostovaní

Cieľom dohody o domácom kompostovaní je zabezpečenie domáceho využitia biologicky rozložiteľných odpadov, vznikajúcich z činnosti domácnosti.

                                                                                                                         dohoda

 

Vážení občania,

s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov si vás dovoľujeme aj takouto formou upozorniť na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen v obci, ale aj  mimo nej.

V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle spomínaného zákona bloková pokuta až do výšky 50 eur.

Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.